Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 341420101

 Prin adresa nr. 12934/1970, Ministerul Industriei Materialelor de Construcții a solicitat Ministerului Învățământului înființarea unui centru de calificare și perfecționare a muncitorilor și personalului cu pregătire medie în orașul Medgidia, cerere aprobată cu adresa nr. 80433/03.09.1970.

  Conform Ordinului de Ministrului Industriei Materialelor de Construcții, nr. 268/aprilie 1971, ”actul de naștere” al viitorului liceu,  se înființează, începând cu 15.04.1971, pe lângă Fabrica de ciment Medgidia (denumirea de atunci a combinatului) Centrul de Calificare și Perfecționare a Cadrelor din sectorul materialelor de construcții, lianți și azbociment.

   Prin adresa nr. 710/1974 Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții (fostul Minister al Industriei Materialelor de Construcții) solicită Ministerului Învățământului ”transformarea” Centrul de Calificare și Perfecționare a Cadrelor din sectorul materialelor de construcții, lianți și azbociment Medgidia” în școală profesională cu același profil.

   Prin Ordinul nr.3914/04.07.1974 Ministerul Educației și Învățământului a aprobat înființarea Școlii profesionale de pe lângă Combinatul pentru Lianți și Azbociment Medgidia, începând cu anul școlar 1974-1975. Elevii erau școlarizați în meseriile: operator mecanic la fabricarea lianților și lăcătuș mecanic.

      Totodată, conform H.C.M nr.354/1974, începând cu același an școlar se mai înființează două clase a IX-a, deci treapta I de liceu, în specialitățile chimie industrială și mecanică în industria materialelor de construcții.

Conform H.C.M nr. 577/12 iunie 1975 s-a generalizat prima treaptă de liceu, iar Școala profesională Medgidia devine Liceul industrial nr. 2 Medgidia, dispunând pentru anul școlar 1975 – 1976 de 12 clase: 6 de treapta I și 6 de școală profesională.

  În anul școlar 1990-1991 și-a schimbat denumirea în Grup Școlar Industrial Materiale de Construcții Medgidia, școlarizând 1010 elevi în meseriile lăcătuș mecanic, mecanic, electrotehnică, mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje din industria materialelor de construcții, operatori lianți și azbociment, electronist pentru automatizări, mecanic mașini și utilaje, materiale de construcții, operatori lianți și azbociment, în 30 de clase.

   Conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3579/22.04.2002, în anul școlar 2002-2003 s-a schimbat denumirea în Grup Școlar Industrial ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, unitatea școlară dispunând de 34 de clase și un număr de 862 de elevi.

  Începând cu anul școlar 2007-2008, este înființată o clasă de școala postliceală în domeniul Electronică automatizări cu specializarea Tehnician electronist echipamente de automatizare.

   În anul școlar 2012-2013 denumirea unității școlare se schimbă în Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, conform ordinului MECTS nr. 6564/27.12.2011. În acest an școlar liceul funcționând cu  32 de clase și un număr de 824 de elevi în următoarele domenii industrie alimentară, electronică automatizări, electric, mecanic, chimie industrială și profil real cu specializarea matematică-informatică.

Începând cu anul școlar 2015-2016 se înființează 2 clase la Școala Postliceală în domeniul: Sănătate asistenţă pedagogică cu calificarea Asistent medical generalist.

 Pregătirea absolvenților în această diversitate de profiluri și meserii, a fost posibilă datorită bazei materiale care s-a diversificat și modernizat cu fiecare an, ajungând ca în anul școlar 2019-2020 Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia să școlarizeze 905 elevi în 19 săli de clasă și cabinete școlare (desen, AEL), 11 laboratoare (fizică, biologie, mecanică, electrotehnic, nursing),  3 ateliere școlare de electric–electronică, mecanică și chimie industrială, 1 teren  și o sală de sport.

În procesul de învățământ sunt utilizate de către elevi 96 de calculatoare și 17 de către cadrele didactice, din care 76 sunt conectate la internet, iar biblioteca școlară cu sală de lectură deține un număr de 14587 de volume și un calculator, contribuind astfel la o cât mai buna informare a elevilor.  

Şcoala îşi propune, ca prin serviciile oferite, ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor, deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii, să formeze personalităţi armonioase, capabile şi disponibile să schimbe şi să se schimbe, să dezvolte şi să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi profesionale căutate pe piaţa muncii.

Dorim să fim o şcoală modernă care îşi îndeplineşte menirea de a desăvârşi personalitatea membrilor comunităţii medgidiene prin calitate, profesionalism, spirit de echipă, adaptare după nevoile fiecăruia şi ale tuturor.

 

Directori / Directori adjuncți 

Prof. Ojog Vasile – director            

1974 - 1990

Ing. Stănescu Maria - director adjunct     

1978 - 1980            

Prof.Gheorghe Cristina – director adjunct    

1980 - 1987          

Prof. Zainea Profira – director adjunct     

1987 - 1990

Prof. Ionescu Laurenţiu – director           

1990 - 1993

Prof. Chiţu Constantin – director adjunct

1990 - 1999

Prof. Mihalcea Nicuşor Bucur - director   

1993 - 1999

Prof. Nariţa Despina - director                         

1999 - 2012

Prof. Butnaru Angela - director adjunct   

1999 - 2004

Prof. Prică Georgeta

2004 -

Prof. Bratu Carmen-Elena – director                  

2012 - 2022

Prof. Deșliu Camelia – director                  

2022 - 

Șefii de promoție 

PROMOŢIA

Numele şi prenumele elevului

MEDIA

1978

BARBU  MARIANA

8,72

1979

BADEA  MARGARETA OLGA

9,47

1980

DINESCU  CARMEN

9,18

1981

BASA  GEORGETA

8,91

1982

CIOBANU  MARIANA

9,09

1983

PREDA  NICOLAE

9,48

1984

CAZAN  NELA

8,77

1985

OJOG  GABRIELA FLORENTINA

9,61

1986

POPA  MIOARA

9,19

1987

POPOVICI  DANIELA

9,09

1988

BÎRZAN  VIRGINIA

8,03

1989

CIUCULIN  MARIUS  NICOLAE

8,17

1990

MOLDOVEANU  DANIELA

8,47

1991

IONIŢĂ  MARIA  ADRIANA

8,81

1992

MAŞCĂ   RODICA

8,96

1993

ZANFIR  DAN  IONUŢ

8,77

1994

TOMESCU  OVIDIU GEORGE

8,60

1995

GÎRBĂ  DANIEL

8,97

1996

GAFINCU  ANA- ELENA

9,05

1997

TUCĂ  IONUŢ DANIEL

9,16

1998

TUDORAN  CLAUDIA

8,93

1999

LOGHIN  CRISTINA

8,79

2000

BADEA  RAMONA

9,16

2001

BAMBOI   NICOLAE

9,07

2002

MOCANU  ANAMARIA

9,02

2003

CAM  OANA

9,39

2004

IBRAM  SIBEL

9,79

2005

BĂBĂTIE  ROXANA

9,83

2006

CONSTANTIN  ALINA  GEORGIANA

9,38

2007

DUMITRACHE  LIVIA

9,55

2008

OCNĂRESCU  IOANA  ELENA

9,86

2009

CHIOSEAUA ANDREEA

9,72

2010

MIHAI GEANINA VALENTINA

9,79

2011

ZĂNOAGĂ VASILICA-CRISTINA

9,47

2012

DAN MARIUS –ANDREI

9,57

2013

TURCU ALINA – ANDREEA

9,89

2014

VORNICIUC RALUCA – ELENA

9,57

2015

DEȘLIU MIRCEA 

9,13

2016

NICULESCU ANA-MARIA

9,78

2017

DIMA VALENTINA

8,98

2018

NICA M. MARIA - CRISTINA 

9,64

2019

DINU V. ȘTEFANIA - CRINA 

9,52

2020

CHIRIAC G. GABRIELA

9,66

2021

NICULESCU ANDREEA

9,65

2022

GROSU SORINA - GABRIELA 

9,69

2023 MICU LAVINIA - MANUELA

9,91