Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540

Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. inițierea raporturilor de muncă – întocmirea contractului individual de muncă; fișa postului; fișa de medicina muncii; fișa de SSM; fișa de PSI, ș.a., în conformitate cu prevederile legale;

 2. evidența dosarelor personale ale salariaților, în conformitate cu prevederile legale;

 3. înregistrarea datelor în programul de calcul salarii – aplicația EDUSAL ;

 4. stabilirea încadrării și a nivelului de salarizare în conformitate cu legislația în vigoare;

 5. prelucrarea certificatelor de concedii medicale ale angajaților în vederea stabilirii indemnizațiilor corespunzătoare;

 6. prezentarea la CJP Constanța a evidenței nominale a noilor angajați și a celor concediați/pensionați, format letric și format electronic;

 7. prelucrarea cererilor și a documentelor necesare executării contractelor individuale de muncă;

 8. întocmirea borderourilor de alimentare carduri către bănci;

 9. întocmirea declarațiilor privind asigurările sociale și de impozite – declarația 112; declarația lunară către CASS; declarația lunară către CJP; declarații de fiscalitate;

 10. eliberarea adeverințelor care atestă calitatea de salariat al operatorului, la cererea angajaților;

 11. înregistrarea datelor în Registrul General de Evidență a Salariaților, aplicație informatică denumită REVISAL și transmiterea datelor către portalul Inspecția Muncii Reges;

 

înregistrarea datelor în aplicația electronică Sistemul  Informatic  Integrat  al  Învăţământului  din România (SIIIR), aplicație generată și legiferată de MEN;

 1. întocmirea dosarelor privind litigiile de muncă prin reprezentanții sindicatelor;

 2. întocmirea contractelor cu furnizorii și clienții;

 3. raportarea popririlor salariale către birourile executorilor judecătorești;

 4. alte scopuri, necesare realizării activităților ce țin de gestionarea resurselor umane.

 Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • consimțământul dumneavoastră;

 • contractul individual de muncă la care dumneavoastră sunteți parte;

 • o obligație legală

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);

 • băncile la care angajații au deschis conturi pentru virarea salariilor;

 • autoritățile publice de resort (Inspectoratul Școlar Județean ; Inspectoratul Teritorial de Muncă, ș.a.)

 • intermediari implicați în administrarea bazelor de date din sistemul învățământului (ex.: Siveco);

 • furnizorii de servicii;

 • camerele executorilor judecătorești;

 • alți parteneri educaționali.

Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau perioade de timp prevăzute de dispozițiile legale privind arhivarea documentelor.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza Regulamentului privind protecția datelor la nivel european 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;

 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (ex. când datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus)

 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (ex. atunci când dvs. contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);

 • dreptul de a depune o plângere privind protecția datelor;

 • dreptul de a vă opune prelucrării;

 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;

 • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către operatorul de date pentru ștergerea evidențelor datelor personale din mediul online;

 • dreptul de portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dvs. personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;

 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.