Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540

Anul școlar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

  • Semestrul I               - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
  • Semestrul al II-lea    - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021) 

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

  • Vacanța de iarnă                  (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021)
  • Vacanța intersemestrială    (30 ianuarie - 7 februarie 2021)
  • Vacanța de primăvară
    • Paștele Catolic          (2 - 11 aprilie)
    • Paștele Ortodox        (30 aprilie - 9 mai)
  • Vacanța de vară                   (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.