Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540
Data anuntului: 11/12/2020

Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia pregătește tehnicieni în domenii variate:  electronică-automatizări, mecanică, electric, chimie industrială și industrie alimentară.

        SN “Nuclearelectrica“ SA. a oferit în anul școlar 2019 – 2020 o sponsorizare liceului nostru pentru a îmbunătăți și actualiza baza materială a laboratorului de fizică. Această sponsorizare primită din partea SN “Nuclearelectrica“ SA ne oferă oportunitatea de a afirma că, laboratorul de fizică este dotat conform cerințelor europene actuale.

              Laboratorul de fizică și alte laboratoare specifice profilului tehnic au un rol primordial în  înțelegerea noțiunilor teoretice și dezvoltarea abilităților practice și toate aceste calificări necesită o bună pregătire care să se realizeze conform cerințelor standardelor de pregătire profesională, pentru integrarea eficientă pe piața muncii a absolvenților.

            Datorită acestei sponsorizări importante, liceul a putut achiziționa aparatură modernă, destinată realizării unor montaje experimentale, precum și pentru demonstrarea fenomenelor fizice. De asemenea, au fost achiziționate echipamente specializate pentru simularea funcționării unor instalații reale, astfel încât, elevii să aibă posibilitatea realizării unor scheme diverse și complicate, pentru a li se forma abilități de lucru specific domeniului de pregătire ales.

            Cadrele didactice și elevii apreciază și își exprimă mulțumirea pentru implicarea SN “Nuclearelectrica“ SA în îmbunătațirea dotării laboratorului de fizică, care aduce plusvaloare în actul educațional și contribuie la dezvoltarea competențelor viitorilor absolvenți ai școlii.