Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 341420101
Data anuntului: 04/05/2023

Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia propune pentru anul școlar 2023 – 2024 următorul plan de școlarizare: a IX-a  / Zi  - 1 clasă

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

10 - 12 mai 2023 -  eliberarea, de către secretariatul școlii de proveniență, a Anexei la fișa de înscriere, pentru candidații care doresc să susțină probele de aptitudini ( probele și normele le găsiți afișate la afizierul școlii);

15 - 16 mai 2023 - înscrierea elevilor la Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, pentru susținerea probelor de aptitudini;

17 - 19 mai 2023 – desfășurarea probelor de aptitudini, conform Ordin ME nr.5243 / 06.09.2022, actualizat și planificării afișate;

22 mai 2023 – afișarea rezultatelor candidaților admiși la proba sportivă;

Acte de înscriere

  • Anexa fișa de înscriere
  •  copie certificat naștere și carte identitate elev
  •  copie carte identitate părinți
  • copie legitimație cu vizita medicală în termen ( să cuprindă perioada în care se dau probele)
  • în cazul în care nu există legitimație – adeverință medic sportiv cu aviz favorabil pentru participarea la probele de aptitudini sportive ("APT PENTRU A SUSȚINE PROBE SPORTIVE ȘI EFORT FIZIC")  - condiție eliminatorie.
  • ORDIN https://drive.google.com/file/d/1SZAJ_gfPyBlKpGXfonUID2v7Hqi684ui/view