Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540
Data anuntului: 27/04/2023

CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat - 2023

Sesiunea IUNIE-IULIE 2023 

29 MAI - 07 IUNIE 2023 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

02 iunie 2023 - încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12 - 14 iunie 2023 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

14 - 16 iunie 2023 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

19- 21 iunie 2023 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

26 iunie 2023 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

27 iunie 2023 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

28 iunie 2023 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

03 iulie 2023 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00

04-06 iulie 2023 Rezolvarea contestaţiilor

7 iulie 2023 Afişarea rezultatelor finale 

 

Notă: În CA al ISJ Cta din 19.04.2023, s-a aprobat detaliarea sumei totale de plată de 435 lei pentru candidatii din promoțiile anterioare care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat (120 pentru fiecare probă scrisă, 25 lei pentru fiecare dintre probele de evaluare lb. română, digitală, circulație internațională).