Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540
Data anuntului: 27/01/2023

APEL SELECŢIE ELEVI pentru participare la mobilitate în Turcia și Polonia în cadrul proiectului Erasmus+  ”Innovative Teaching/Learning Approaches”,  nr. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000030265

 Pentru elevii care fac parte din echipa  Proiectului Erasmus ”Innovative Teaching/Learning Approaches”, nr. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000030265, la care Liceul Tehnologic” Dragomir Hurmuzescu” Medgidia este coordonator  împreună cu:

Partenerii: 

-Zespol Szkol Technicznych i Ogolnoksztalcacych z Oddzialami Integracyjnymi im. Stanislawa Staszica, liceu din Bialystok-Polonia 

-Ozel Adalya Anadolu Lisesi, colegiu din Antalya - Turcia

-Özel Antalya Vizyon Koleji Anadolu Lisesi, colegiu din Antalya – Turcia, 

   -Cofac Cooperativa De Formacao E Animacao Cultural Crl - Universitatea din Lisabona

   -ARDA Beratung & Bildung GmbH, Organizație nonguvernamentală-Berlin, Germania

1.Scopul Prezentul apel a fost elaborat în vederea selectării elevilor privind participarea la mobilitatea din Turcia și Polonia, în cadrul proiectului ”Innovative Teaching/Learning Approaches, finanțat de Comisia  Europeană prin ANPCDEFP şi derulat în perioada 7-12.04.2022 de Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia în calitate de coordonator și școlile menționate mai sus.

2.Mobilitățile  vor avea loc la următoarele instituții partenere:

*Ozel Adalya Anadolu Lisesi, colegiu din Antalya, Turcia - în perioada 19-25 februarie 2022 (limba engleză/turcă)

*Zespol Szkol Technicznych i Ogolnoksztalcacych z Oddzialami Integracyjnymi im. Stanislawa Staszica, liceu din Bialystok-Polonia - în perioada 27-31 martie 2023 (limba engleză)

DOMENIUL DE APLICARE: la nivelul echipei selectată în prima fază a proiectului, din cadrul Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia. SE VOR SELECTA 12 ELEVI, DIN CARE 4 ELEVI VOR PARTICIPA LA MOBILITATEA DIN TURCIA, 4 ELEVI LA CEA DIN POLONIA ȘI 4 VOR FI REZERVE.

4.DEPUNEREA CANDIDATURII:

 • Formular de aplicație (formular tip google forms ) se transmite de către candidați în data de 30 ianuarie 2023, în intervalul orar 8.00-20.00.
 1. Selecţia elevilor pentru mobilitate va avea loc în perioada 30 ianuarie- 1 februarie 2023.

Criterii de selecţie :

Participantul trebuie      să     facă parte din echipa proiectului, conform selecției realizate în    perioada       7-12.04.2022;

Participantul să fie elev al Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia;

Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani la data înscrierii;

Competențe de comunicare în limba engleză;

S-a implicat în activitățile proiectului derulate în decembrie 2022;

Are capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară, acceptă sarcini de lucru în echipă și și le asumă, poate respecta termene de timp pentru realizarea activităților și documentelor solicitate prin proiect;

Are acordul părinților/tutorilor legali pentru participarea la selecție ;

Are acordul părinților/tutorilor legali pentru înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, pe tot parcursul derulării selecției.

Etape: 

Proba 1: Completarea  formularului de înscriere SE VA REALIZA PE UN LINK  ce va fi transmis pe grupul de WhatsApp al echipei  de elevi în data de 30 ianuarie 2023, în intervalul  orar 8.00-16.00.

Proba 2 : SELECŢIE PRIN PROBA DE LIMBA ENGLEZA: 1 februarie 2023, ora 14.

Candidații care vor obține minim 50 puncte vor participa la interviu.

Proba 3: INTERVIUL. Se va realiza în data de 1 februarie2023 orele 15-17, după un program stabilit, afișat la avizierul școlii. Vor fi evaluate profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere), dorința  de implicare în activitățile proiectului.

În cazul in care mai mulți elevi obțin punctaje egale, comisia de selecție va realiza departajarea pe baza  mediei generală din anul școlar  2021-2022.

Cerințe  interviu:

7.COMISIA DE SELECȚIE :

Membrii  echipei de proiect

Reprezentant al părinților

Reprezentant al elevilor

Atribuții ale comisiei de selecție:

Postarea pe site-ul școlii și pe grupul de WhatsApp a Apelului de selecție;    Verificarea  aplicațiilor de înscriere;

Completarea Fișei de evaluare a candidatului, acordarea punctajelor în consens și ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;

Întocmirea procesului verbal de selecție;

Afișarea rezultatelor selecției, anonimizat, prin mijloace de informare menționate (pagina web a

școlii etc.);

NU SE DEPUN CONTESTAȚII

 1. MENŢIUNI SUPLIMENTARE:
  • Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.); în ordinea punctajului obținut.
  • Vor fi selectaţi suplimentar 4 elevi, pe lista de rezervă, în vederea completării grupului în cazul neparticipării unuia din cei 8 elevi selectaţi, pentru mobilitățile respective;
  • În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate.
 • Departajarea candidaților în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

IMPORTANT:

Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin Decizie Internă de către conducerea şcolii, astfel  încât să fie evitat conflictul de interese.

9.Dispoziţii finale

 • Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale.
 • Documentele elaborate de comisia de evaluare pe parcursul procesului de selecție, fac parte din documentația parteneriatului. Orice modificare a componenţei grupului ţintă va fi anunţată echipei de management a proiectului.

CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR

Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

 • 27 ianuarie 2023– anunţarea şi afişarea criteriilor pe site-ul școlii www.dragomirhurmuzescu.ro și pe grupul de        WhatsApp dedicat echipei de proiect.
 • 30 ianuarie 2023, orele 8.00-16.00, completarea       on-line a aplicației de înscriere și evaluarea aplicațiilor.
 • 1 februarie 2023- orele 14-17, proba de de limba engleză și interviul
 • 1 februarie 2023, orele 16-20.00, afișarea rezultatelor finale pe site-ul școlii www.dragomirhurmuzescu.ro și pe grupul de WhatsApp dedicat echipei de proiect.

DIRECTOR

PROF. CAMELIA DEȘLIU