Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540
Data anuntului: 15/07/2022

CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat - 2022

Sesiunea AUGUST - SEPTEMBRIE 2022 

18 - 25 iulie 2022 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

16 august 2022 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

17 august 2022 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

18 august 2022 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

22 - 23 august 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

25 august 2022 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

26 și 29 august 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

31 august 2022 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00

01 - 02 septembrie 2022 Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2022 Afişarea rezultatelor finale