Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540
Data anuntului: 06/06/2022

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

DOMENIUL ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

Calificarea: Tehnician electronist echipamente de automatizare

 An şcolar 2022-2023

 

 

01.07.2022 – 29.08.2022      –Înscrierea candidaţilor

30.08.2022 - 31.08. 2022     – Verificarea criteriilor de admitere

31.08. 2022                             –Afişarea rezultatelor

 

ACTE NECESARE: Copie carte de identitate, certificat naștere, certificat căsătorie, diplomă absolvire liceu sau bacalaureat sau foaie matricolă în original, adeverință de la medicul de familie (sănătos clinic pentru înscrierea la școala postliceală)