Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 341 420 101
Data anuntului: 06/11/2018

Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna octombrie 2018, proiectul ”Secretul oricărui succes (S.O.S)” derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant nr. SGL/RII/687/02.10.2018. Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 451290 lei şi este finanțat integral de Banca Mondială. Acest proiect vizează 1.154 de licee de stat, reprezentând aproximativ 80% din totalul liceelor publice din România, care vor fi sprijinite în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă motivarea elevilor pentru studiu reflectată în creșterea ratei de absolvire, a ratei de participare la examenul de bacalaureat și a procentului de promovabilitate a examenului de bacalaureat.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

O1. Motivarea elevilor din grupul ţintă pentru absolvirea claselor terminale prin consiliere și orientare, dezvoltare personală, activităţi extracurriculare şi ore remediale la disciplinele care înregistrează o promovabilitate scăzută pe cei 4 an de proiect, în vederea înregistrării unei creșteri a numărului de absolvenți cu cate 1,5% în fiecare an de desfășurare a proiectului.

O2. Dezvoltarea interesului elevilor din grupul tintă pentru pentru studiu, autoinstruire și pentru continuarea studiilor după absolvirea liceului prin organizarea unor activități de consiliere și orientare, dezvoltare personală, activităţi extracurriculare şi ore remediale pe durata proiectului, înregistrând o rată de creștere a participării la examenul de bacalaureat de 1,5% anual.

O3. Cresterea performantelor scolare prin mărirea numărului de participanți la orele remediale organizate la disciplinele la care se susțin probe la bacalaureat in vederea creșterii ratei de promovabilitate la bacalaureat cu 1,5% în fiecare an de desfășurare a proiectului,.

O4. Realizarea mediului ambiental stimulativ studiului pe grupuri mici prin amenajarea , în primii doi ani de proiect, a două săli de studiu dotate cu mobilier modular şi echipamente tehnice moderne

Grupul ţintă este format din 400 elevi, elevi cuprinși în învățământul liceal de zi în clasele IX – XII, care au nevoie de sprijin pentru îmbunătăţirea rezultatelor la disciplinele de bacalaureat şi aparţin grupurilor dezavantajate.

În cadrul proiectului, elevii cuprinşi în grupul ţintă vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi:

 • Activităţi remediale şi de sprijin (Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, Biologie, Chimie)
 • Activităţi de consiliere și dezvoltare personală (Consiliere de grup, cursuri pentru dezvoltare personală și profesională)
 • Activităţi extracurriculare (trupă de teatru, cerc tehnico-aplicativ, excursii de documentare și vizite de studiu)

Acest proiect va aduce beneficii:

 • Pentru elevi: îmbunătăţirea rezultatelor școlare; creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat; îmbunătățirea procentului de integrare al elevilor pe piața muncii; adoptarea unor comportamente civice/sociale adecvate.
 • Pentru părinți: creșterea gradului de informare și înțelegere asupra importanței programelor
 • educaționale remediale, de consiliere și a activităților extracurriculare; îmbunătățirea relațiilor cu elevii prin diminuarea conflictelor; dezvoltarea unui parteneriat autentic părinte-școală.
 • Pentru instituția școlară: diminuarea numări de elevi în risc de eșec școlar; creșterea promovabilităţii la examenul de bacalaureat; promovarea incluziunii sociale; creșterea prestigiului școlii în comunitate.
 • Pentru comunitate: combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către elevi; facilitarea tranziţiei de la școală la viața activă pentru elevi; creșterea procentului de participare la învăţământul superior.

Director: prof. BRATU Elena Carmen

Coordonator grant: Prof. Prică Georgeta

 

Documente achizitii in proiectul ROSE:

 1. Formular specificatii tehnice achizitie supliment nutritiv
 2. Invitatie de participare achizitie bunuri suplimente nutritive
 3. Selectie consutanta trupa de teatru - invitatie
 4. Selectie consutanta trupa de teatru - termeni de referinta
 5. Servicii consultanta cerc tehnico aplicativ
 6. Lucrare reabilitare sala de studiu ROSE 2018
 7. Anunt atribuire contract suplimente nutritive elevi
 8. Anunt selectie consultant cerc tehnico aplicativ
 9. Anunt selectie consultant trupa teatru